Ние сме архитектурно студио за комплексно строително проектиране. Изпълняваме индивидуални проекти на еднофамилни и двуфамилни къщи, многофамилни жилищни сгради , кафета, магазини , гаражи и др. Разполагаме с екип от висококвалифицирани професионалисти по всички специалности,опитни в реализацията на проекти в жилищната, обществената и промишлената сфера.

Основател на студиото е арх. Милена Косева, която има 16 годишна архитектурна практика в областта на проектирането в България, САЩ и Русия . В работата си използваме строителен и архитектурен софтуер, който разширява спектъра от проектантски решения, позволява нагледно триизмерно визуализиране на сградите и абсолютна прецизност на разработките. Също така осигуряваме на клиентите си фотореалистични изображения на проектираните от нас сгради.

Като краен продукт предаваме работни чертежи, координирани и съгласувани с всички инжинерни специалности: конструкции, електроинсталации, водоснабдяване и канализация, отопление и вентилация, газификация , план за безопасност и здраве, количествена сметка, вертикална планировка и озеленяване.

Кратко видео:   http://www.youtube.com/watch?v=7uW4Sh9WDJg

 

Контакти
София
"Костенски водопад ," № 245 ;
лице за контакти: арх. Милена Косева ; Кратко видео на нашите проекти: www.youtube.com/watch?v=UVaG4011zUo&feature=related
02/ 858 81 30 ;
0899 420652 ; milenakoseva@gmail.com


Наши проекти:

http://march-studio.ovo.bg/photo


Facebook страница:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001447473473

АРХИТЕКТУРНО БЮРО М-АРК: НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ ЗА КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ АРХИТЕКТУРНО БЮРО М-АРК: НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ ЗА КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ АРХИТЕКТУРНО БЮРО М-АРК: НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ ЗА КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ