Услуги » АРХИТЕКТУРНО БЮРО М-АРК

Ние сме архитектурно бюро за комплексно строително проектиране на жилищни сгради , къщи , вили , гаражи , магазини , кафета , цехове и малки производства , смяна на предназначение и др. Поддържаме най-ниските цени в бранша при безупречен професионализъм на проектантския екип . Изготвяме пълния набор от проекти , нужни за получаване на разрешение за строеж .

Фирмата предлага отлична архитектура , съобразена с желанието на клиента . Разполагаме с всички пълни лицензи и осигуряваме съгласуване на специалностите и безплатен авторски надзор

 

Ключови думи
архитектурно проектиране, проектиране на сгради, архитектурно студио, архитектурно бюро,архитектурни проекти , архитектурни проекти на къщи, архитектурни фирми , строително проектиране , архитекти , архитектурни бюра, проучване и проектиране , пълна правоспособност, проектиране на сгради , проектиране на къщи , строителен инженер, инженеринг, конструкции, конструкции на сгради, съоръжения , метални конструкции , стоманобетонни конструкции , консултации